Dịch vụ

Dịch vụ Khai thác Bãi đỗ xe

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE  CÁC VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM KHI VẬN HÀNH Lượt xe ra/ vào ở từng thời điểm: ở các tòa nhà văn phòng, cao ốc thì [...]

Dịch vụ Bảo vệ Tòa nhà

BẢO AN T&T VIỆT NAM chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ – vệ sỹ chuyên nghiệp cho chung cư, tòa nhà, cao ốc…Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ chuyên nghiệp, chúng tôi đã [...]

Dịch vụ Bảo vệ TTTM / Siêu thị

BẢO AN T&T chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ – vệ sỹ chuyên nghiệp cho chung cư, tòa nhà, cao ốc, TTTM… Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ chuyên nghiệp, chúng tôi đã và [...]

Dịch vụ Bảo vệ Bệnh viện

BẢO AN T&T chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ – vệ sỹ chuyên nghiệp cho Bệnh viện, Chung cư, Tòa nhà, Cao ốc, TTTM… Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ chuyên nghiệp, chúng tôi [...]

Dịch vụ Bảo vệ Trường học

BẢO AN T&T chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ – vệ sỹ chuyên nghiệp cho Trường học, Bệnh viện, Chung cư, Tòa nhà, Cao ốc, TTTM…  Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ chuyên nghiệp, [...]

Dịch vụ Bảo vệ Công trường

BẢO AN T&T chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ – vệ sỹ chuyên nghiệp cho Công trường, Trường học, Bệnh viện, Chung cư, Tòa nhà, Cao ốc, TTTM…  Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo [...]

Dịch vụ Bảo vệ Nhà máy, Khu Công nghiệp

BẢO AN T&T chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ – vệ sỹ chuyên nghiệp cho Nhà máy, Khu Công nghiệp, Công trường, Trường học, Bệnh viện, Chung cư, Tòa nhà, Cao ốc, TTTM…  Với nhiều [...]

Dịch vụ Bảo vệ Yếu nhân; VIP

BẢO AN T&T chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ – vệ sỹ chuyên nghiệp bảo vệ Yếu nhân, VIP, bảo vệ Nhà máy, Khu Công nghiệp, Công trường, Trường học, Bệnh viện, Chung cư, Tòa nhà, Cao [...]

Dịch vụ Bảo vệ Sự kiện

BẢO AN T&T chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ – vệ sỹ chuyên nghiệp bảo vệ Sự kiện, Bảo vệ Yếu nhân, VIP, bảo vệ Nhà máy, Khu Công nghiệp, Công trường, Trường học, Bệnh viện, Chung cư, Tòa [...]

Dịch vụ Áp tải, Vận chuyển Hàng hóa

BẢO AN T&T chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ – vệ sỹ chuyên nghiệp Áp tải, Vận chuyển hàng hoá, bảo vệ Sự kiện, Bảo vệ Yếu nhân, VIP, bảo vệ Nhà máy, Khu Công nghiệp, Công [...]

Dịch vụ Hỗ trợ cưỡng chế

BẢO AN T&T VIỆT NAM chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ – vệ sỹ chuyên nghiệp Hỗ trợ cưỡng chế, Áp tải, Vận chuyển hàng hoá, bảo vệ Sự kiện, Bảo vệ Yếu nhân, VIP, bảo vệ Nhà máy, [...]
0767 663 666
TƯ VẤN TRỰC TIẾP