BẢO VỆ CÔNG TRƯỜNG

                  

- Mục tiêu công trường là nơi có tính chất an ninh rất phức tạp. Với lượng công nhân nhà thầu tập trung là chủ yếu. Vào giai đoạn hoàn thiện có thể từ 500 đến 1000 công nhân.

- Tập trung nhiều loại phương tiện chuyên trở vật liệu và tài sản ra vào thường xuyên. Nên việc kiểm tra cũng rất phức tạp. Đặc biệt xe chuyển vật liệu thường hoạt động vào ban đêm.

- Việc tai nạn lao động cũng thường xuyên xảy ra nên công tác giám sát an toàn lao động cũng là vấn đề hết sức nghiêm trọng.

Lượng tài sản lớn và giá trị cao. Đặc biệt trong giai đoạn hoàn thiện. Nên công tác nhận và bàn giao cũng rất phức tạp. Đòi hỏi quy trình phải chặt chẽ.

- Việc trộm cắp và xô xát cũng liên tục xay ra. Nên công tác kiểm tra và trấn áp là điều hết sức được quan tâm.

..............

 

      CÁC ĐỐI TƯỢNG CẦN KIỂM SOÁT.

 1. Công nhân nhà thầu.
 2. Phương tiện ra vào và lái xe.
 3. Cư dân xung quanh và đồng nát, sắt vụn.
 4. Nhân viên vệ sinh công nghiệp.
 5. Tài sản và vật tư ra vào công trường.
 6. ...............................

 

       CÁC PHƯƠNG ÁN VÀ QUY TRÌNH.

 1. Phương án bố trí nhân sự an ninh tại các vị trí.
 2. Quy trình kiểm soát công nhân nhà thầu.
 3. Quy trình kiểm soát tài sản vào và ra.
 4. Quy trình kiểm soát phương tiện ra vào.
 5. Quy trình nhận và bàn giao tài sản và vật tư.
 6. Quy trình xử lý sự cố xô xát đánh nhau. ( Kết hợp với chính quyền sở tại)
 7. Quy trình xử lý khi có cháy nổ.
 8. Quy trình kiểm tra người.
 9. Quy trình xử lý trộm cắp.
 10. Quy trình xử lý thông tin.
 11. Quy định về an toàn lao động.
 12. ..........................................

 

 

       HỆ THỐNG HỖ TRỢ

 1. Hệ thống camera.
 2. Hệ thống cổng từ.
 3. Hệ thống máy dò kim loại.
 4. Hệ thống chiếu sáng..
 5. Hệ thống Barie và rào chắn.
 6. Bộ đàm.........................
 7. Máy tuần tra...

CHAT VỚI CHÚNG TÔI